Dữ liệu sai trong google tìm kiếm địa phương

Thảo luận trong 'Thảo Luận Trợ Giúp SEO' bắt đầu bởi HappyCorp, 9/6/15.

Lượt xem: 9,119

 1. Offline

  HappyCorp New Member

  Diễn Đàn SEO  Google Tìm kiếm địa phương sử dụng thông tin địa chỉ mà nó mua từ các nhà cung cấp dữ liệu như các công ty điện thoại.

  Đôi khi số đường phố hoặc thông tin vị trí khác cho các doanh nghiệp đang thiếu các thông tin được cung cấp bởi những nhà cung cấp dữ liệu.

  Làm thế nào Google có thể điền vào các thông tin còn thiếu? Một cách có thể cho Google để tìm kiếm trên web để tìm hiểu thêm về những doanh nghiệp.

  Một ứng dụng bằng sáng chế mới được xuất bản từ Google tìm hiểu làm thế nào nó có thể thực hiện tìm kiếm web với thông tin không đầy đủ vị trí mà nó có cho các doanh nghiệp, và nhìn vào những đoạn trả cho thông tin địa chỉ nhiều hơn về những doanh nghiệp.

  Điều gì nếu bất kỳ thông tin đó là sai?

  Mike Blumenthal gần đây đã thảo luận một câu hỏi thú vị liên quan đến tìm kiếm địa phương trong Google Plus Box – Trường hợp không (sai) dữ liệu đến từ đâu? Đó là một câu hỏi rất hay, và ông có một số ví dụ thú vị.

  Địa chỉ hoàn thành ứng dụng bằng sáng chế

  Đối với một số loại hình doanh nghiệp (và các tổ chức phi thương mại) và cho các doanh nghiệp ở một số khu vực địa lý như Trung Quốc, thông tin địa chỉ có thể được khó khăn để có được.

  Trong khi Google có thể mua dữ liệu danh sách từ các nhà cung cấp dữ liệu thương mại như viễn thông, thông tin đó có thể thường thiếu số đường phố hoặc các thông tin quan trọng khác, làm cho nó khó khăn cho tìm kiếm địa phương để hiển thị địa chỉ đầy đủ và bản đồ để tìm kiếm.

  Việc nộp đơn sáng chế của Google mô tả cách các công cụ tìm kiếm có thể cố gắng để có được thông tin đầy đủ cho các doanh nghiệp.

  Tìm kiếm địa phương sử dụng Địa chỉ Hoàn thành
  Được phát minh bởi Jiang Qian
  Phân về Google
  US Patent Application 20080065694
  Xuất bản ngày 13 tháng 3 năm 2008
  Nộp ngày 22 tháng 5 năm 2007

  Trừu tượng

  Một máy chủ tìm kiếm địa phương nhận được truy vấn thông tin về các doanh nghiệp từ các khách hàng. Các máy chủ tìm kiếm địa phương tìm kiếm một cơ sở dữ liệu thông tin địa phương để biết thông tin về doanh nghiệp và báo cáo thông tin về các doanh nghiệp để khách hàng yêu cầu nó.

  Đôi khi, các cơ sở dữ liệu thiếu thông tin đầy đủ cho việc kinh doanh. Ví dụ, cơ sở dữ liệu có thể bị mất số đường phố cho doanh nghiệp.

  Các máy chủ tìm kiếm địa phương có được những thông tin còn thiếu của interfacing với một công cụ tìm kiếm và tìm kiếm tài liệu lưu trữ về doanh nghiệp.

  Các máy chủ tìm kiếm địa phương nhận được các đoạn văn bản từ các tài liệu. Các máy chủ tìm kiếm địa phương áp dụng một hoặc nhiều heuristics để các đoạn văn bản để xác định các thông tin còn thiếu. Các thông tin còn thiếu sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu thông tin địa phương.

  Về Local Search

  Một công cụ tìm kiếm địa phương có thể thu thập thông tin được lấy từ nhiều nhà cung cấp dữ liệu mà danh sách cung cấp dữ liệu về doanh nghiệp và các đơn vị khác từ các khu vực địa lý nhất định. Các dữ liệu danh sách có thể chứa địa chỉ đầy đủ cho một số doanh nghiệp, nhưng chỉ có địa chỉ một phần cho người khác.

  Tìm kiếm địa phương hoạt động bằng cách trả lời các truy vấn tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp trong các khu vực địa lý cụ thể bằng cách cung cấp tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp mà có thể đáp ứng các truy vấn. Thông tin về một doanh nghiệp có thể bao gồm:

  Một địa chỉ hoặc thông tin vị trí khác,
  Ngoài giờ làm việc,
  Số điện thoại,
  Đánh giá bài xã luận của doanh nghiệp,
  Người dùng gửi đánh giá của các doanh nghiệp,
  Bản đồ hiển thị vị trí của một doanh nghiệp,
  Hình thức chấp nhận thanh toán,
  Cho dù có bãi đậu xe,
  Hình ảnh,
  Một liên kết đến trang dịch vụ seo website của doanh nghiệp,
  Thông tin khác.
  Thông tin Địa chỉ Missing

  Trong khi các máy chủ tìm kiếm địa phương có thể có thông tin địa chỉ chung của một doanh nghiệp từ một nhà cung cấp dữ liệu, các thông tin khác có thể thiếu đó sẽ giúp hiển thị chính xác vị trí của doanh nghiệp và cho phép nó được hiển thị trên bản đồ. dich vu seo


  Có thể có thêm thông tin về các doanh nghiệp nổi tiếng, và ít thông tin cho các doanh nghiệp ít được biết đến. Ở những nơi như một số vùng của Trung Quốc, thông tin địa chỉ đầy đủ là khó khăn để có được từ bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu.

  Tìm kiếm địa phương không cần phải cho thấy một cái gì đó giống như số sàn cho một doanh nghiệp trong một tòa nhà chọc trời, nhưng có thể thấy một doanh nghiệp trên bản đồ, hoặc để cung cấp hướng dẫn lái xe là hữu ích để tìm kiếm.

  Địa chỉ gửi thông tin từ Search Snippets

  Google có thể cố gắng bù đắp cho sự thiếu thông tin đầy đủ bằng cách tìm kiếm thêm thông tin về các doanh nghiệp trên Web.

  Một số loại hình doanh nghiệp, chẳng hạn như bãi đỗ xe, có thể được loại trừ khỏi quá trình này thu thập thêm thông tin.

  Đối với các doanh nghiệp được bao gồm, Google có thể tìm kiếm các trang web mô tả những doanh nghiệp, có chứa từ ngữ phù hợp với một số hoặc tất cả các thông tin địa chỉ được biết đến với các doanh nghiệp, và trả lại các đoạn văn bản từ các trang mà đáp ứng các truy vấn. Văn bản trong những đoạn trích từ gần các thuật ngữ tìm kiếm có thể bao gồm thông tin địa chỉ bổ sung.

  Một chương trình phân tích đoạn mã sẽ thực hiện theo quy tắc nhất định để xác định các thông tin địa chỉ thiếu. Những quy tắc có thể thay đổi tùy theo những việc như:

  Các ngôn ngữ mà các kết quả tìm kiếm được trình bày,
  Các loại thông tin địa chỉ còn thiếu đó là tìm kiếm,
  Các loại hình kinh doanh, và / hoặc;
  Các yếu tố khác.
  Ví dụ về một số câu liên Rules Phân tích:

  Lựa chọn phiên bản phù hợp – Có thể có nhiều hơn một cách để mô tả một địa chỉ đường phố, và các công cụ tìm kiếm có thể chọn một cách khác hơn. Ví dụ, ở Trung Quốc, con số có thể được đại diện trong số cho và ở dạng ký tự Trung Quốc. Các thông tin này có thể được hiển thị trong tìm kiếm địa phương chỉ ở dạng số.

  Tìm kiếm thông tin chính xác – Khi nhìn vào đoạn cá nhân để tìm một số đường phố hoặc một phần khác của địa chỉ, nếu tên doanh nghiệp xuất hiện trước địa chỉ, nó có thể có nhiều khả năng là đúng địa chỉ cho các doanh nghiệp hơn nếu nó xuất hiện sau khi địa chỉ.

  Làm thế nào một số câu phân tích có thể Xác định Thông tin địa chỉ

  Một chương trình phân tích đoạn mã có thể có lợi cho thông tin chính xác hơn thông tin chưa chính xác. Các ứng dụng bằng sáng chế cung cấp một số ví dụ:

  Khi hai trận đấu đường phố được tìm thấy trong một đoạn và chỉ là trận đấu thứ hai có một số, chương trình phân tích đoạn mã có thể điều trị các trận đấu đường phố thứ hai là địa chỉ của doanh nghiệp.
  Nếu một đoạn duy nhất có hai địa chỉ khác nhau về độ chính xác bằng nhau (ví dụ, hai số đường phố khác nhau), các chương trình phân tích đoạn mã có thể thiên địa chỉ đầu tiên xuất hiện trong đoạn mã.
  Đối với một đoạn có chứa nhiều địa chỉ khác nhau, chương trình phân tích đoạn mã có thể có lợi cho các địa chỉ đó xảy ra thường xuyên hơn và / hoặc xuất hiện sớm hơn trong đoạn hơn các địa chỉ khác.
  Nếu có nhiều đoạn với thông tin địa chỉ không phù hợp, chương trình phân tích đoạn mã có thể ủng hộ các đoạn từ các trang có tiêu đề bao gồm tên của doanh nghiệp qua các đoạn từ các trang với các chức danh khác, xem các trang với tên doanh nghiệp trong tiêu đề có liên quan hơn.
  Khi một đoạn bao gồm một đường giao nhau trong địa chỉ, các chương trình phân tích đoạn mã có thể ủng hộ các đường phố có số đường phố và sử dụng mà đường và số là địa chỉ.
  Nếu một đoạn bao gồm một đường chéo nhưng thiếu một số đường phố, chương trình phân tích đoạn mã có thể suy ra một số đường phố dựa trên các đường giao nhau.
  Yêu cầu người dùng và các nhà cung cấp dữ liệu khác cho Thông tin địa chỉ

  Chương trình hoàn thành địa chỉ này có thể chạy khi ai đó tìm kiếm, và nó có thể có thể hỏi thêm thông tin từ người tìm kiếm.

  Đôi khi người tìm kiếm không biết địa chỉ đầy đủ cho một doanh nghiệp, và họ có thể cung cấp số đường phố thực tế hoặc các thông tin khác, chẳng hạn như một đường giao nhau gần kinh doanh.

  Nó cũng có thể cho các công cụ tìm kiếm để thử để có được thông tin địa chỉ bổ sung từ một nhà cung cấp thay thế trả dữ liệu.

  Một ví dụ của Hoàn Địa chỉ

  Từ các ứng dụng bằng sáng chế:

  Ví dụ, giả sử rằng các cơ sở dữ liệu thông tin địa phương 310 chứa một mục có tiêu đề “Wal-Mart,” và rằng mục này có chứa thông tin địa chỉ “Freeport Road, Pittsburgh Pa.”

  Một phương án khác của các máy chủ tìm kiếm địa phương sử dụng các công cụ tìm kiếm để tìm tài liệu từ máy chủ tài liệu có các điều khoản “Wal-Mart”, “Freeport”, “Road”, “Pittsburgh,” và “PA” để xác định địa chỉ đầy đủ . Đổi lại, các công cụ tìm kiếm trả về đoạn: Wal-Mart cửa hàng 877 Freeport Road, Pittsburgh, Pa 15238. Wal-Mart Trung tâm Super 250 Summit Park Drive, Pittsburgh, Pa 15275. Chọn từ danh sách trên..

  Các máy chủ tìm kiếm địa phương sử dụng công nghệ tự động để phân tích đoạn mã này và xác định rằng “877” là số đường phố cho các cửa hàng Wal-Mart trên Freeport Road ở Pittsburgh, Pa. Để đối phó với một truy vấn từ một khách hàng, các máy chủ tìm kiếm địa phương sử dụng các geocoder mô-đun 314 để tạo ra một bản đồ để xác định chính xác vị trí của các cửa hàng và báo cáo kết quả này cho khách hàng.

  Sử dụng khác

  Quá trình được mô tả trong ứng dụng bằng sáng chế này có thể được sử dụng cho các mục đích khác hơn là tìm kiếm địa phương, chẳng hạn như tạo ra các sự kiện cho một kho thực tế chung mà các cửa hàng thông tin từ web (như Google Q & A), bao gồm một phạm vi rộng lớn hơn nhiều so với chỉ thông tin địa chỉ.

  Tại sao thông tin không chính xác Địa chỉ hiển thị lên trong một Box Kết quả?

  Mike Blumenthal hỏi trong bài viết trên blog của mình, nơi mà các dữ liệu sai đến từ trong một kết quả Box – khi Google chỉ hiển thị thông tin địa chỉ cho một doanh nghiệp dựa trên một câu truy vấn. Tôi thực sự không thể trả lời rằng với bất kỳ sự chắc chắn.

  Kể từ khi tôi đang viết về cách Google có thể thu thập thông tin địa chỉ khi có thông tin đầy đủ cho một doanh nghiệp, tôi nghĩ rằng nó có thể là tốt để xem xét một số các ứng dụng bằng sáng chế khác để xem nếu họ đã cung cấp một số thông tin hữu ích. dich vu seo website


  Có thể là có những thứ khác xảy ra đằng sau hậu trường tại Google mà chúng ta không biết về, nhưng đây là một số trong những điều tôi đã nhìn thấy từ các hồ sơ bằng sáng chế. Có lẽ họ có thể giúp chúng tôi.

  Kết quả onebox như Thông tin liên hệ

  Một ứng dụng bằng sáng chế dịch vụ seo mà dường như để giải quyết một trong những nơi thông tin hộp đi kèm từ được nâng cao Kết quả tìm kiếm, mà tôi đã viết trong khi Might Google Local Search Hiển thị thông tin trong Web Kết quả tìm kiếm ?.

  Nó cung cấp một số giả định và hiểu biết sâu sắc khi Google có thể thử sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tìm kiếm địa phương của họ, và khi họ có thể cố gắng để hiển thị thông tin từ trang web được liệt kê để thay thế.

  Nó có thể cho thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ sẽ có sẵn trong các nguồn dữ liệu chính được mua bởi Google từ các nhà cung cấp viễn thông và nhà sưu tập khác của dữ liệu vị trí. Nó cũng có thể là các trang web có thể chứa địa chỉ cũ hoặc không chính xác cho các doanh nghiệp.

  Kết quả onebox là trận đấu tốt nhất cho một truy vấn

  Quyết định để hiển thị hoặc là một địa chỉ, hoặc nhiều địa chỉ với thông tin vị trí cho các doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm web, được mô tả trong một ứng dụng bằng sáng chế của Google có tên, mã hoá địa lý cho Location Search Queries, mà tôi đã viết trong Girl Scouts với Guns: Mã hóa địa lý trong Google kiếm Location.

  Nếu một doanh nghiệp là một kết quả tốt nhất cho một truy vấn tìm kiếm web, và các kết quả khác có một số niềm tin thấp hơn nhiều, sau đó chỉ có một kết quả sẽ được hiển thị. Nếu có thể có nhiều kết quả tốt cho các truy vấn được sử dụng, sau đó nhiều kết quả có thể được hiển thị:

  Nếu một số điểm cao nhất là hơn một nhiều định trước của một số điểm tốt nhất tiếp theo, các vị trí tương ứng với số điểm tốt nhất có thể được cung cấp cho người sử dụng cùng với một bản đồ hình ảnh của các vị trí tương ứng. Những hình ảnh bản đồ có thể được tập trung vào vị trí tương ứng và có thể được kích thước để bao gồm một hộp mỗi xác định ranh giới, khu vực hoặc cửa sổ xung quanh vị trí tương ứng.

  Ngoài ra, nếu điểm số tốt nhất là ít hơn nhiều mỗi xác định, một số địa điểm tương ứng với một loạt các điểm có thể cung cấp cho người sử dụng.

  Lý do chính trị và khác với thông tin không đầy đủ

  Một số khó khăn trong việc thông tin vị trí tốt từ những nơi như Trung Quốc được khám phá đầy đủ hơn trong một ứng dụng bằng sáng chế có tên Local Search, mà tôi đã viết trong Google Search địa phương ở Trung Quốc: Hạn chế xuất khẩu, lọc Từ khóa nhạy cảm, và giới hạn dữ liệu.

  Trong khi trọng tâm của ứng dụng bằng sáng chế là khi tìm kiếm địa phương ở Trung Quốc, nó cung cấp một số thông tin khác vào phương pháp tiếp cận mà Google có thể sử dụng bất cứ nơi nào khi có thông tin địa chỉ giới hạn cho các doanh nghiệp.

  Nó cũng mô tả khả năng sử dụng các biểu tượng màu khác nhau trên bản đồ cho các doanh nghiệp có dưới thông tin địa chỉ đầy đủ có sẵn.

  Các vấn đề dữ liệu tốt nhất và thông tin không chính xác Địa chỉ

  Một vài ứng dụng bằng sáng chế từ Google khám phá những cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu bên tìm kiếm địa phương của Google sâu sắc hơn.

  Việc nộp đơn sáng chế Tạo thông tin có cấu trúc (mà tôi đã viết trong Local Application Tìm kiếm bằng sáng chế của Google) cung cấp rất nhiều thông tin về việc thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, so sánh các dữ liệu đó, và lựa chọn thực hiện khi mà dữ liệu sẽ được hiển thị cho một doanh nghiệp tại một địa điểm.

  Tài liệu này cho chúng ta biết về cách “độ tin cậy” cho sự kiện địa lý khác nhau có thể được ghi, và được sử dụng để xác định thông tin để hiển thị cho một vị trí.

  Một cái nhìn sâu hơn vào cấu trúc cơ sở dữ liệu tìm kiếm địa phương, về lựa chọn thực hiện về những thông tin để hiển thị với địa điểm cụ thể là trọng tâm của việc nộp bằng sáng chế Xác định vị trí. Tôi viết blog về mà tài liệu Phương pháp tiếp cận của Google để cải thiện thông tin Địa điểm chính xác.

  Cách tiếp cận kho vị trí xác định vị trí âm thanh như một cách để sau thực hành tốt nhất trong việc xây dựng một cơ sở dữ liệu, nhưng một cơ sở dữ liệu chỉ có thể được tốt như các dữ liệu mà đi vào nó.

  Thông tin địa chỉ trực tiếp trong tương lai?

  Một nguồn tin trong tương lai tiềm năng của thông tin địa chỉ có thể đến trực tiếp từ các dấu hiệu trên các tòa nhà trong hình ảnh xem đường phố của các tòa nhà, mà tôi đã viết trong Google trên Đọc văn bản trong hình ảnh từ Street Views, cửa hàng Kệ, và Bảo tàng Interiors. Một bài về chủ đề đó là Better Business Tìm kiếm Vị trí sử dụng OCR với Street Views.

  Có thể là lỗi gây ra bởi các phần mềm mà cố gắng để đọc các ký tự trên các dấu hiệu từ các tòa nhà có thể bị giới hạn bởi việc sử dụng các vệ tinh định vị toàn cầu (GPS) thông tin đó cũng được thu thập khi hình ảnh được lấy của tòa nhà dành cho chương trình đọc Street Google.

  Các hình ảnh và số địa chỉ của tòa nhà chụp ảnh có thể được kết hợp với một cơ sở dữ liệu cho thấy những tòa nhà đang ở mà GPS địa điểm.

  Phần kết luận

  Lập chỉ mục Thế giới với tìm kiếm địa phương có thể phải đối mặt với những thách thức nhiều hơn là chỉ lập chỉ mục World Wide Web. Một câu chuyện tin tức gần đây tại LA Times về “Google Street Views và căn cứ quân sự của Mỹ” đã mô tả những gì sẽ xảy ra khi một đội bóng tầm nhìn đường phố cố gắng để quay một căn cứ quân sự.

  Phương pháp địa phương, quốc gia và quốc tế và pháp luật về thu thập và chia sẻ dữ liệu về địa điểm khác nhau.

  Thu thập dữ liệu bằng viễn thông là quan tâm nhiều hơn trong các số điện thoại là địa chỉ đường phố. Chủ doanh nghiệp trang web khác nhau trong cách cung cấp liên lạc và thông tin kinh doanh vị trí trên trang web của họ, nếu họ cung cấp thông tin mà ở tất cả.

  Những sai lầm trong thông tin địa chỉ đang sắp xảy ra – đó là không thể tránh khỏi. Các doanh nghiệp mới mở, các doanh nghiệp cũ có thể đóng cửa, hoặc di chuyển hoặc thay đổi tên, hoặc sáp nhập với các doanh nghiệp khác. Thông tin viễn thông có thể không được sửa chữa, hoặc có thể không được cập nhật rất nhanh chóng, và thường có thể không đầy đủ.

  Trang web này có thể chứa các trang hiển thị địa chỉ cũ, hoặc các địa chỉ của đại lý hoặc luật sư hoặc email giọt hoặc hộp bưu điện hoặc nhiều địa điểm.

  Sửa chữa thông tin địa chỉ có vẻ như nó có thể là một thách thức từ các bài viết chủ web và ý kiến tại Trung tâm Trợ giúp Google Maps.

  Một số bước trong việc bảo đảm rằng địa phương tìm kiếm của Google có vị trí phù hợp cho doanh nghiệp của bạn có thể bao gồm

  (1) kiểm tra trang web hoặc các trang web của bạn để có thông tin địa chỉ cũ hoặc không chính xác,

  (2) tìm kiếm Google với tên doanh nghiệp của bạn và sau đó với thông tin địa chỉ (một phần và đầy đủ) cho doanh nghiệp của bạn để xem những gì đi lên, và làm bất cứ điều gì thay đổi bạn có thể,

  (3) kiểm tra để xem những thông tin mà các nhà cung cấp viễn thông và các dữ liệu khác có thể có về kinh doanh của bạn, và

  (4) kiểm tra và chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của bạn vào Local Business Center của Google.
  dichvuseowebsite.biz/kien-thuc-seo/chua-hoan-thanh-va-du-lieu-sai-trong-google-tim-kiem-dia-phuong.html
   
 2. HelloKitty
  Offline

  HelloKitty Administrator Thành viên BQT
  • 8/11

  @HappyCorp box seo không được phép chèn link đâu nha bạn, tái phạm nhiều lần xóa hết bài viết nhé
   

Chia sẻ trang này